1 of 7

Ultra Raptor II JR Carbon/Goji

Ultra Raptor II JR Carbon/Goji

295,000 ₮
295,000 ₮ 295,000 ₮
Sale Түр дууссан
Size

Хүүхдийн өдөр тутмын алхалт, гүйлтэнд зориулсан загвар

  • Гадар зулаг: Үрэлтээс хамгаалж бичил мяндсан бүслүүрээр бүрхсэн mesh (сетка) гадартай
  • Дундын ул нь "Шок" бууруулагч зөөлөн шахмал шийдэлтэй
  • Ул: Доргилт бууруулах, уруу газар шигдэж сууж өгөх шийдэлтэй FriXion төрлийн зууралттай ул
  • Хоншоор хэсгийн нэмэлт резинэн хамгаалалт нь чулуу, хожуул зэргийг санамсаргүй өшиглөснөөс үүдэх бэртлээс хамгаална
  • Размер: 27-38 хооронд
  • Жин (өрөөсөн нь): 200 гр

Энд дарж размер сонгох зөвлөгөөтэй танилцаарай